Výroční zpráva ARID 2023

Výroční zpráva ARID 2022

Výroční zpráva ARID 2021

Výroční zpráva ARID 2020

Výroční zpráva ARID 2019

Výroční zpráva ARID 2018

Výroční zpráva ARID 2017

Výroční zpráva ARID 2017

Výroční zpráva ARID 2016

Výroční zpráva ARID 2015

Výroční zpráva ARID 2014

Výroční zpráva ARID 2013

Výroční zpráva ARID 2012

Výroční zpráva ARID 2010

Zpráva z oficiálního otevření sídla ARID - 20092012 - ARID se stal partnerem projektu "Právo do praxe, praxe do práva" ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně

2011 - ARID se stal partnerem projektu KIS - "Královehradecká inovační síť"

2010 - oznámení o rozhodnutí Evropského Patentového Úřadu, že PATLIB centrum ARID v Hradci Králové je za ČR nominován od evropského pilotního programu: "Reorienting patent information centres"

Celá zpráva (.pdf 313 Kb)

2010 - v sídle ARID zahájilo provoz  Regionální centrum patentových informací PATLIB 

ARID je partnerem projektu Hrajeme si hlavou v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost jejímž žadatelem je Univerzita HK - zde.

Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.05/02.0043

- ukázka práce ARID s dětmi v rámci projektu Hrajeme si Hlavou - zde

 

Plánovaná činnost v nově rekonstruovaných prostorech od října 2009:
= rozvoj invence mládeže a metody rozvoje kreativity
= podchycení technických talentů mezi mládeží základních a středních škol
= školení v oboru duševního / průmyslového vlastnictví a jeho významu ve výzkumné, vývojové, výrobní a obchodní praxi
= školení systémových metod rozvoje technické tvořivosti - pro studenty, pro výzkumnou, vývojovou a technickou praxi
= poradenství a konzultace v oboru průmyslových práv a práv souvisejících zejména:
- patenty na vynálezy
- užitné vzory na technická řešení
- průmyslové vzory na designérská řešení
- obchodní tajemství
- zlepšovací návrhy včetně návrhu zlepšovatelského statut pro podnik
- komerční symboly - logotipy , ochranné známky ( výslovně uvedeno pro srozumitelnost neodborné veřejnosti) 
- licence k právům duševního / průmyslového vlastnictví
- rešerše na jednotlivé předměty práv
- vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, zásahy proti rušitelům, včetně spolupráce s CS MF ČR 
- mezinárodní smlouvy
- oceňování nehmotných statků a průmyslových práv
- znalecké posudky z oboru průmyslových práv
- koordinační činnost a zprostředkování servisu v oblasti duševního vlastnictví