Výroční zpráva ARID 2017

Výroční zpráva ARID 2016

Výroční zpráva ARID 2015

Výroční zpráva ARID 2014

Výroční zpráva ARID 2013

Výroční zpráva ARID 2012

Výroční zpráva ARID 2010

Zpráva z oficiálního otevření sídla ARID - 20092012 - ARID se stal partnerem projektu "Právo do praxe, praxe do práva" ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně

2011 - ARID se stal partnerem projektu KIS - "Královehradecká inovační síť"

2010 - oznámení o rozhodnutí Evropského Patentového Úřadu, že PATLIB centrum ARID v Hradci Králové je za ČR nominován od evropského pilotního programu: "Reorienting patent information centres"

Celá zpráva (.pdf 313 Kb)

2010 - v sídle ARID zahájilo provoz  Regionální centrum patentových informací PATLIB 

ARID je partnerem projektu Hrajeme si hlavou v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost jejímž žadatelem je Univerzita HK - zde.

Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.05/02.0043

- ukázka práce ARID s dětmi v rámci projektu Hrajeme si Hlavou - zde

 

Plánovaná činnost v nově rekonstruovaných prostorech od října 2009:
= rozvoj invence mládeže a metody rozvoje kreativity
= podchycení technických talentů mezi mládeží základních a středních škol
= školení v oboru duševního / průmyslového vlastnictví a jeho významu ve výzkumné, vývojové, výrobní a obchodní praxi
= školení systémových metod rozvoje technické tvořivosti - pro studenty, pro výzkumnou, vývojovou a technickou praxi
= poradenství a konzultace v oboru průmyslových práv a práv souvisejících zejména:
- patenty na vynálezy
- užitné vzory na technická řešení
- průmyslové vzory na designérská řešení
- obchodní tajemství
- zlepšovací návrhy včetně návrhu zlepšovatelského statut pro podnik
- komerční symboly - logotipy , ochranné známky ( výslovně uvedeno pro srozumitelnost neodborné veřejnosti) 
- licence k právům duševního / průmyslového vlastnictví
- rešerše na jednotlivé předměty práv
- vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, zásahy proti rušitelům, včetně spolupráce s CS MF ČR 
- mezinárodní smlouvy
- oceňování nehmotných statků a průmyslových práv
- znalecké posudky z oboru průmyslových práv
- koordinační činnost a zprostředkování servisu v oblasti duševního vlastnictví