Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví, o.s. (AriD) je zapsaný spolek působící od r. 2008 v oblasti školení, tvorby a ochrany duševního - především průmyslového vlastnictví. Poskytuje poradenské služby v této oblasti pro veřejnost, podnikatelské subjekty a školy všech stupňů a šíří osvětu v této oblasti svou přednáškovou činností. PATLIBcentrum AriD je od r. 2010 v přímé spolupráci s Evropským patentovým úřadem  (EPO) reprezentantem krajských PATLIBcenter České republiky. Od roku 2009 AriD realizuje ojedinělý program "Mladý vynálezce", ve kterém učí žáky II. stupně základních škol  zlepšovat věci okolo sebe - inovovat.  Vítězové těchto vynálezeckých soutěží již třikrát mezinárodně reprezentovali českou republiku.

Association for Invention and Intellectual Property Development (AriD PATLIB Centre) is registered society acting since 2008 in the field of training, creation and protection of intellectual - especially industrial property. It provides consulting services to the public, businesses and schools of all levels and spreads awareness in this area through its lecturing activities. AriD PATLIB Centre has been a representative of the regional PATLIB centres of the Czech Republic since 2010 in direct co-operation with the European Patent Office (EPO). Since 2009 AriD PATLIB Centre has been implementing a unique "Young Inventor" program in which he teaches II. grade schools pupils to improve things around them - to innovate. The winners of these Innovation Competitions have already represented the Czech Republic internationally three times.

Více o našem exluzivním potenciálu zde.

Výbor AriDu je pro následující volební období v následujícím složení:

předseda                Ing. Josef Zima

místopředseda       Daniela Filová

člen výboru            Ing. Pavel Jirman

člen výboru            Ing. Bořivoj Málek


Realizace projektu

“Regionální PATLIBcentrum AriD v Hradci Králové – r. 2017”,

evidovaného pod číslem 17RGI01-0068


Logo KHK

 Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje