Evropský patentový úřad

Úřad průmyslového vlastnictví Praha

Královehradecký kraj

statutární město Hradec Králové

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha

Česká strojnická společnost Hradec Králové

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Technologické Centrum Hradec Králové

Hospodářská komora Hradec Králové

CzechInvest

Universita Hradec Králové

Technická Univerzita Liberec

Masarykova Univerzita

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

FCC Public

Kids and Science Netherlands