Program Mladý vynálezce v roce 2023 na ZŠ

V tomto roce proběhl program Mladý vynálezce na 2 základních školách a to na ZŠ Solnice a ZŠ Husova Liberec. Programu se zúčastnilo 51 dětí, kteří přinesli 38 nových nápadů. Program inovativním způsobem vede zúčastněné žáky k tvůrčímu myšlení, odhalení problémů ze života a týmové práci nad problémy. Program MV v ZŠ Solnice navštívil náměstek hejtmana KHK Štěpánek a ceny předal ředitel odboru UPV ing. Paclík Více zde.


Semináře ARID v roce 2023

ARID pořádal a spoluorganizoval v roce 2023 řadu seminářů buď ve vlastních prostorách PAtlib centra nebo v jiných místech

 • „Úvod do problematiky vyhledávání v patentových databázích“, 26.9.2023, ARID HK
 • „Duševní vlastnictví, jeho užití a strategický význam“, 15.11.2023, ARID HK
 • „Autorské právo v praxi“, 12.12.2023, ARID HK
 • „Právní aspekty duševního majetku v každodenní praxi - Autorské právo jako součást práva k nehmotným statkům“. 19.11.2023, SPŠ Otty Wichterleho, Hronov
 • „Východočeští vynálezci a jejich přínos lidstvu“, 30.11.2023, Náchod
 • „Duševní vlastnictví – autorské a průmyslové právo“, 11.12.2023, Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové
 • „Potenciál transferu technologií ke zhodnocení výsledků vědy a výzkumu“, 20.9.2023, UPV Praha
 • „Problematika TRIZ“, 6.12.2023, Česká agentura pro normalizaci, Praha
Více zde.


Mladí vynálezci zpět na ZŠ Solnice
Solnice 6.-10. června 2022

Ve druhém červnovém týdnu se po covidové přestávce do základní školy Solnice vrátil program hradecké asociace AriD – „ Mladý vynálezce“. Program inovativním způsobem vede zúčastněné žáky k tvůrčímu myšlení, odhalení problémů ze života a týmové práci nad problémy . Více zde.


ARID na PATLIB 2022
Online konference 12.-13. květen 2022

Konference byla organizována ve spolupráci s Evropskou komisí a měla za účel postavit síť PATLIB do evropského kontextu. AriD se aktivně účastnil prezentací v sekci „ Promoting technology transfer and Innovation“ s názvem příspěvku „Methods of systematic creativity“ . Příhlášeno bylo více jak 1000 účastníků. Více zde.


ARID na veletrhu vynálezců iENA
Norimberk 5.-6. listopad 2021

Mezinárodní veletrh vynálezů iENA Norimberk je profesionálním tržištěm nápadů a vynálezů i kontaktů s průmyslem. Na veletrhu iENA bylo představeno přes 350 vynálezů ze 17 zemí. Zájmem ARID bylo sledování účasti mladých vynálezců na výstavě, kteří byli zastoupeni ve stáncích národních programů a iniciativ a z pohledu nejbližších sousedních států. Více zde.


ARID na oslavě 100 let UPV
Praha 19.září 2019

ARID dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí, z nichž nejvýznamnější je Úřad průmyslového vlastnictví. Pod jeho hlavičkou prezentoval činnost na řadě mezinárodních výstav vynálezů. Za své výsledky byl pozván na oslavu 100 let UPV, která se konala v hotelu Diplomat v Praze více zde.


10. Mladý vynálezce na ZŠ Solnice
Solnice 27.-31.května 2019

Tak jako každoročně byl uspořádán program Mladý vynálezce na ZŠ Solnice, který se na této škole konal již po desáté. Cílem programu je podpora technické tvořivosti dětí a podchycení technických talentů, kteří se již ve věku 12 let mohou projevit. Program jako každoročně proběhl v rozsahu jeden týden, 3 hodiny denně. Odkaz na článek v pdf formátu naleznete Viz. více.


PATLIB Summit Porto
Porto, Portugalsko, 6.-7.květen 2019

Již od roku 1990, kdy byla vytvořena, roste síť PATLIB center po celé Evropě. V současné době je jich přes 300, z nichž několik je i v ČR. PATLIB centra jsou podporována jak národními úřady průmyslového vlastnictví (UPV), tak Evropským patentovým úřadem (EPO) Již pravidelným účastníkem je také PATLIB centrum ARID, Hradec Králové. Odkaz na článek v pdf formátu naleznete Viz. více.


ARID 10 let
Hradec Králové, 24. září 2018

Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s. (AriD) oslavil 10 let své činnosti. K této příležitosti uspořádal výroční konferenci ve vlastních prostorech společnosti.

Na konferenci byly prezentovány výsledky činnosti týkající se programů vzdělávání žáků, studentů i veřejnosti, národních i mezinárodních projektů, osvěty v oblasti průmyslového vlastnictví.

Na konferenci byli pozváni a také se zúčastnili zástupci regionálních institucí KHK, Czechinvest, HK HK, DDM HK. UPV Praha a další. Viz. více.


InventArena 2018 - Úspěch žáků a studentů z Východních Čech
Třinec, 20. – 22. června 2018

Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s. (AriD) již osm let rozvíjí program pro II. stupeň základních škol „Mladý vynálezce“ a pro studenty středních škol AriD vypracoval program „Metodický vynálezce“.
Na letošní mezinárodní výstavě vynálezů a inovací „INVENT ARÉNA“ ve dnech 20. až 22. června 2018 reprezentovali Českou republiku Mladí vynálezci ze základní školy Solnice a Metodičtí vynálezci z Gymnázia Boženy Němcové z Hradce Králové. více zde.


PATLIB2018: a networking event
Ljubljana, Slovenia, 3 and 4 May 2018

Přes 200 účastníků z jednotlivých PATLIB center v Evropě se zúčastnilo konference PATLIB2018 v Lublani. AriD na této konferenci reprezentovala jeho místopředsedkyně Daniela Filová, která současně byla členkou programového komité této konference. Měla spolu se svými kolegy z Anglie, Francie, Dánska, Německa a Řecka na starost výběr vhodných příspěvků od jednotlivých přednášejících, tak aby tato témata reflektovala současné trendy výzvy v oblasti duševního vlastnictví – především patentů.
Odkaz na článek v pdf formátu naleznete zde.
Finalist for the European Inventor Award 2016

European Inventor Award 2016
Miroslav Sedláček (Czech Republic)
member of AriD

26.10. 2017 Kurz vyhledávání patentových informací v celosvětové databázi ESPACENET, 24. Listopadu 2017 od 8:00 v AriD

        4 hodinový kurz základů vyhledávání v bezplatně přístupné databázi Evropského patentového úřadu ESPACENET.

Termín podání přihlášek je do 10.11. 2017

Zašlete e-mail na info@arid-hk.cz s názvem Vaší firmy, počtem účastníků a závazným prohlášením o Vaší účasti. Můžete uvést doplňující informaci ohledně Vaší dosavadní zkušenosti s duševním vlastnictvím, popřípadě s patentovými rešeršemi.  Kurz může být uzpůsoben Vašim potřebám. Váš hlas se počítá!

Notebooky s sebou!

        program kurzu ve formátu .pdf zde

Kurz ESPACENET 2017

Těší se na Vás tým AriD!


26.10. 2017 TRIZfest 2017 Krakow – setkání specialistů na metody systematické inovace

        Konferenci TRIZfest 2017 tentokrát přivítal Krakow v termínu 14-16. září. Konference se zúčastnilo 120 přihlášených specialistů z 23 zemí světa. Na konferenci bylo předneseno 80 referátů týkajících použití metody TRIZ v oblastech nejen technických, ale i ekonomických a byznysu.

        odkaz na článek ve formátu .pdf zde

TRIZfest 2017 Krakow

TRIZfest 2017 Krakow

19.9. 2017 AriD učí rešeršovat Evropu!

        Účastníci z 15 zemí Evropské unie, čtyři vybraní expertní školitelé, krásná podzimní atmosféra Vídně a to vše pod záštitou mezinárodní sekce Evropského Patentového Úřadu. Nejenom tyto základní atributy dělají tuto událost výjimečnou.

        odkaz na článek ve formátu .pdf zde

Vienna PATLIB Training 2017

Školení evropských PATLIB center 13. a 14. 9. ve Vídni

22.8. 2017 Článek "Lze učit děti vynalézat?" publikovaný v časopise ELEKTRO 8 - 9 / 2016

        odkaz na článek ve formátu .pdf zde

Lze učit děti vynalézat?
Lze učit děti vynalézat?

3.8. 2017 AriD se stal expertním školitelem v novém projektu Evropského Patentového Úřadu

        odkaz na článek ve formátu .pdf zde


1.8. 2017

Realizace projektu

“Regionální PATLIBcentrum AriD v Hradci Králové – r. 2017”,

evidovaného pod číslem 17RGI01-0068


Logo KHK

 Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje


14.6. 2017 Mladý vynálezce aktuálně v Solnici

            Minulý týden od 5.6. 2017 AriD realizoval týdenní běh Mladého vynálezce na ZŠ v Solnici.

        odkaz na článek "Mladý vynálezce" ve formátu .pdf

Solnice 2017 Solnice 2017

Tržiště nápadů na ZŠ v Solnici včetně účasti zástupců Královehradeckého kraje a CzechInvestu


26.5. 2017 AriD se aktivně zapojil do mezinárdní konference "PATLIB 2017: a learning event"

            AriD se jakožto vybraný člen sítě PATLIB center aktivně podílel na pořádání mezinárodní konference PATLIB 2017  Mnichově, konané 3.-4.5 2017. Tuto klíčovou konferenci každoročně organizuje Evropský Patentový Úřad. Více informací naleznete v přiloženém článku.

        odkaz na článek "PATLIB 2017" ve formátu .pdf

        Tento článek vyšel v červnovém čísle časopisu ELEKTRO

    aktualizováno 2.8.2017      
PATLIB 2017

jeden z odborných řečníků, pan Peter Kaldos, poradce Evropské Komise pro oceňování duševního vlastnictví, jehož praktický seminář uváděla místopředsedkyně PATLIB Centra AriD


12.10. 2016 Daniela Filová a Josef Zima z PATLIB Centra AriD byly hostem dne na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové

            V rámci krátkých vstupů na téma patenty a vynálezy se podařilo odprezentovat naše snahy v technickém vzdělávání mladých žáků a studentů a přiblížit problematiku duševního vlastnictví širší veřejnosti. Za tuto možnost děkujeme Českému rozhlasu a zároveň se těšíme, že i v blízké budoucnosti, by se toto téma mohlo objevit i v dalším rozhlasovém vysílání.


        Odkaz na audionahrávku pořadu na stránkách rozhlasu.

AriD v rozhlasu

12.10. 2016 AriD hostem dne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové


31.8. 2016 BBC natáčí s doc. Ing. Miroslavem Sedláčkem, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze do pořadu 4TECH, v souvislosti s jeho nominací na Evropskou cenu pro vynálezce roku 2016

            odkaz na medailonek s doc. Ing. Miroslavem Sedláčkem na webu ČVUT, Praha

           odkaz na článek na webu ČVUT, Praha

30.8. 2016    Foto-článek k účasti AriDu na 95-ti letém výročí českého patentového úřadu v Praze

            odkaz na foto-článek ve formátu .pdf

ÚPV 95 let 

setkání členů AriDu s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem, foto AriD

16. - 17.6. 2016 Mladé vynálezkyně na Invent ARÉNĚ v Třinci

          Ve dnech 16. a 17. června proběhla v moderní třinecké Werk Areně, díky podpoře Třineckých železáren, České hutnické společnosti a významné regionální podpoře, mezinárodní akce v oboru inovací, patentů a vynálezů Invent Arena 2016. Zúčastnily se jí také vítězky soutěže Mladý vynálezce ze Základní školy Liberec – Husova a ze ZŠ Solnice z Královéhradeckého kraje.

            odkaz na článek na stránkách časopisu Elektro

16. - 17.6. 2016 Invent ARENA

            Na mezinárodním veletrhu vynálezů Invent ARENA v  Třinci budou Českou republiku reprezentovat mladí vynálezci. Tito vynálezci jsou absolventi a zároveň vítězové programu Mladý vynálezce realizovaným AriD, Hradec Králové. Více o současných přípravách těchto žáků - viz články níže - Mladý vynálezce v ZŠ Solnici 2016 a ZŠ Husova v Liberci

            web - Invent Arena


3. - 4.5. 2016 PATLIB 2016, Helsinki

 Již celou řadu let se Arid snaží pomáhat zvýšit úroveň obecného povědomí o nutnosti a vhodnosti využívání duševního vlastnictví, tak jako se to děje ku prospěchu všech západních, ale i východních společností. Od specificky zaměřeného a koncipovaného školení – workshopů pro studenty základních a středních škol až po sofistikované služby jednotlivým vynálezcům i velkým podnikům .....

celý článek zde

d
přednáška „Comparison of methodologies“

2. - 6. 5. 2016 Mladý vynálezce v ZŠ Solnici 2016 a ZŠ Husova v Liberci

 V týdnu od 2. do 6. 5. proběhl program Mladý vynálezce v ZŠ Solnice. Programu se zúčastnilo 26 žáků 8. třídy.  Nejprve žáci odhalovali nedostatky věcí kolem sebe, pak nedostatky zkoumali a navrhovali jejich zlepšení .....

celý článek zde

odkaz na ZŠ v Liberci
prezentace vynálezů

4.9. 2015 - dne 27.10. 2015 uskutečníme veřejnou přednášku na téma "Nehmotné statky - duševní vlastnictví - autorské a průmyslové právo v praktickém životě". Tato přednáška se bude konat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové od 17h. Přednáška potrvá cca. 2h.

    Vlastnosti nehmotného majetku a vlastnického práva k nim
    Vznik práva u autorskoprávních a průmyslověprávních statků
    Nakládání s duševním vlastnictvím 
    Právní ochrana duševního vlastnictví
    Praktická ukázka vyhledávání informací v neplacených databázích - možno i dle námětu z publika

    Přednášející: ARID Hradec Králové - Daniela Filová, Ing. Josef Zima


 24. 6. 2015 - V rámci naší spolupráce s FCC Public byl uveřejněn seriál "Průmyslové právo v praxi"

Odkaz na článek "Průmyslové právo v praxi"

23.6. 2015 - Vydavatelství FCC Public se zaměřuje i na oblast duševního vlastnictví "Autorské právo v praxi"

 Odkaz na článek "Autorské právo v praxi"

9. 7. 2014 - článek Děti a inovace - Ing. Pavel Jirman

ARID_Invento

Zlatá medaile Ruského domu pro mezinárodní vědeckou a technologickou spolupráci z Moskvy na výstavě INVENTO (foto ARID)


20.5. 2014

MATRIZ

Dear colleagues!


As you already know, the TRIZfest-2014 takes place on September 4-6, 2014 in Prague, Czech Republic. As it is now a tradition, the program starts with the TRIZ Developers Summit on September 3rd, www.triz-summit.ru. The conference program includes speeches by key-note speakers, scientific and practical papers presentation, and a session of the MATRIZ Dissertation Council, where the public defense of the thesis for certification as TRIZ Master will take place.
The Organizing Committee is now formed. The appointed members are:
Dr. Mark Barkan, TRIZ Master – Organizing Committee Chairman;
Mr. Valeri Souchkov, TRIZ Master – Co-Chair of the Papers Review Committee;
Dr. Tuomo Kässi – Co-Chair of the Papers Review Committee;
Dr. Yury Fedosov, TRIZ Master – Treasurer;
Dr. Simon Litvin, TRIZ Master – Chairman of the Dissertation Council;
Dr. Pavel Jirman, Level 3 TRIZ Specialist – TRIZfest-2014 representative in Czech Republic, Association for Invention Development and Intellectual property (ARID), Hradec Králové,
Dr. Ivan Mašín - Institute of Creativity and Innovation (IKI), Liberec
Pavel Dlouhý – Czech Union of Inventors and Rationalizers (CSVZ), Praha


Invitation .pdf (461Kb)

www.matriz.org

8. 4. 2014 - závěrečná konference v projektu KIS, „Spolupráce vědecko-výzkumné, výrobní sféry a veřejné správy prostřednictvím projektu KIS“, Univerzita Hradec Králové, náměstí Svobody 301, učebna C5, Královehradecká inovační síť

Pozvánka (.pdf 870kb)

Program konference (.pdf 270kb)

12. 2. 2014 - výběrový seminář pro pozvané účastníky projektu na téma "Seminář průmyslově právní ochrany – praxe a zkušenosti PATLIB center v EU", Královehradecká inovační síť

29. 1. 2014 - Přednáška ARID ve spolupráci se Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze na téma "Vyplatí se patentovat? aneb jak může průmyslověprávní sektor výhodně podpořit podnikání", Ing. Josef Zima, ARID

6. - 8. 6. 2013- INVENTO 2013

ARID stánek Invento 2013
Invento 2013

   Stánek ARID na výstavě INVENTO s nápady dětí ze základních škol (foto ARID)

závěrečná zpráva Invento 2013 (.pdf 3,5 Mb)

10. 10. 2012 - Podpora vynálezům za hranicemi Hradce Králové + přednáška - Gymnázium Plasy

Hradec Králové byl odedávna městem spojeným s bohatou kulturní tradicí a místem univerzitního vzdělávání. Je však také místem, kde vznikají nové myšlenky a nápady, které v oblasti vědy a výzkumu ovlivňují život nejednoho z nás. Náhodné se nám pak nebude zdát ani to, že „Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví o.s.“ (ARID), má své sídlo v Divišově ulici. Jméno tohoto průkopníka bude navždy spojeno s vynálezem bleskosvodu (v době svého vzniku označován jako meteorologický stroj) tak, jako je spojen blesk s bouřkou. Jak už to tak v životě bývá, stalo se, že s obdobným řešení přišel v USA takřka ve stejné době Benjamin Franklin, který byl také velice činný a známý ve veřejném životě (předložil první verzi americké ústavy)........

Celý článek (.pdf 1,5 Mb)

2012 - uveřejněný článek v Technickém týdeníku 16/2012 - Česká hospodářská identita, Evropa a průmyslové vlastnictví

          16TT

Celý článek (.pdf 437 Kb)